Witamy na stronie kółka turystycznego

Celem kółka jest propagowanie idei turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży ZSGH w Bytomiu. Jego działalność polega na organizowaniu jedno i wielodniowych wyjazdów turystyki kwalifikowanej w dni wolne od nauki szkolnej. Wyjazdy odbywają się przeważnie w tereny ciekawe przyrodniczo, dziewicze, odludne i mają charakter wycieczek pieszych. Czasem są to nocne wyprawy po lesie innym razem pojawiają się na nich elementy speleologii czy wspinaczki. Nie ma żadnych regularnych zajęć, nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich wyjazdach. Kółko turystyczne po prostu stwarza możliwość poznania się ludzi o wspólnych zainteresowaniach, stwarza możliwość wspólnych wyjazdów, stwarza możliwość przeżycia tego co zawsze chcieliście przeżyć a brakło wam sił i motywacji by zrobić to samodzielnie.

Kółkiem opiekuje się p. Tomasz Boryczka - "Sthomas". Udziela on wszelkich informacji na temat kółka i odbywających się w ramach jego działalności wyjazdów.